Forces


”Det är det professionella arbetet och smittande entusiasm i förening som gör Forces till ett så spännande företag. Vi kontrollerar och diskuterar behandlingar, studerar nya rön, samarbetar med läkare och friskvårdsanläggningar och har en ödmjukhet inför yrket och sina kunder. Något som för Forces är extra viktigt i en tillvaro när allt går i expressfart.”


Skeppargatan 28 114 52 Stockholm |