SOCIALT ENGANGEMANG
Malawi projektet

Projektet är en välgörenhet som bistår med mat, hälsovård, utbildnings och jordbruksutveckling för invånarna i Malawi.

Samarbetspartners i Malawi

Nu Skin Enterprise tillverkar VitaMeal i Malawi.

Napoleon Dzombe
Föddes i Malawi och lämnade hemmet med en uppmaning från sin far att hjälpa sitt folk. Med tiden blev han en framgångsrik affärsman och började dela ut mat från sitt hem till behövande. Nu jobbar han för Malawi-projektet där han tar hand om VitaMeal fabriken och överser utdelningen av VitaMeal till tusentals barn.
NTC – Nourish The Children

Initiativet Nourish the Children® är att fortlöpande förse världens mest
behövande barn med en växande mängd näringsrik mat.

NTC säljer ytterst näringsrik mat – VitaMeal – som sedan doneras till icke vinstdrivande oberoende organisationer som specialiserar sig på att distribuera mat till undernärda och svältande barn.